London office building skyscraper, working & meeting
Huge distribution warehouse with high shelves and forklift
LONDON, UK - DECEMBER 19, 2014: Late office workers
parking
previous arrow
next arrow

Als bedrijf fiscaal voordeel behalen? Een investering in energiezuinige technieken en duurzame energie kan met de Energie-investeringsaftrek (EIA) fiscaal zeker interessant zijn. Deze regeling levert gemiddeld 11% voordeel op. Bovendien zorgen energiezuinige investeringen voor een lagere energierekening.

Fiscale aftrek is mogelijk bij duidelijk omschreven investeringen (specifiek) én voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren. 45% van de investeringskosten kunnen worden afgetrokken van de fiscale winst. Dat kan bovenop de gebruikelijke afschrijving. Deze investeringen staan omschreven als ‘bedrijfsmiddelen’ op de Energielijst 2019.

Investeringen die duidelijk omschreven staan in de Energielijst zijn fiscaal aftrekbaar. De omschrijving staat met een specifieke code op de Energielijst. Ook maatwerkinvesteringen die een forse energiebesparing opleveren komen in aanmerking voor fiscale aftrek. Ze staan niet op de Energielijst, maar moeten wel aan de besparingsnorm voldoen. Met een generieke code kunnen deze worden aangemeld.

Voorwaarden

  • Het bedrijf, de overheidsonderneming, stichting of vereniging heeft te maken met inkomsten- of vennootschapsbelasting;
  • Er wordt minimaal €2.500 in energiebesparende maatregelen geïnvesteerd die voldoen aan de kwaliteitseisen van het RvO;
  • Binnen 3 maanden na de investeringsverplichting wordt de EIA-aanvraag ingediend.

Eisen

  • LED verlichting beslaat een compleet led armatuur inclusief lichtbron anders dan led TL;
  • Lumen per Watt ≥100;
  • Powerfactor ≥0.90.

Bedrijfsmiddelcode 210506

LED-verlichtingssysteem [W]

Bestemd voor:
verlichting in of bij bestaande bedrijfsgebouwen,

en bestaande uit:
LED-armatuur anders dan met LED-buizen, met een specifieke lichtstroom van ten minste 100 lm/W.

De specifieke lichtstroom dient gemeten te zijn conform LM-79-08, NEN-EN IEC 62722-2-1:2016 of gelijkwaardige protocollen. Onder de specifieke lichtstroom wordt hier verstaan de verhouding tussen lichtstroom van het verlichtingssysteem (in lumen) en het daartoe opgenomen elektrische vermogen (in Watt). Metingen op grond van LM-79-08, NEN-EN IEC 62722-2-1:2016 of gelijkwaardige protocollen, dienen verricht te worden door geaccrediteerde instellingen, waarbij elektrische- en fotometrische metingen specifiek in de accreditatie-scope van betreffende instelling dienen te zijn opgenomen. De powerfactor van het verlichtingssysteem moet ten minste 0,90 bedragen.

Het maximum investeringsbedrag dat voor EIA  in aanmerking komt bedraagt € 25 per 1.000 lumen door de armatuur gegenereerde lichtstroom.

Toelichting:
Een externe sensor kan mogelijk  in aanmerking komen onder code 210502.

Het kan wat ingewikkeld zijn. In een persoonlijk gesprek kunnen we e.e.a. verduidelijken. Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak